Bijdrage aan Regiomagazine Stad + Kust, editie winter 2017/2018